C I V I T A S
No 4:   Reč urednika   Sadržaj   Impresum            
Reč urednika
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4
       No 5  
       No 6  
       No 7  
       No 8  
       No 9  
Izdanja
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


Reč urednika

 


Uz četvrti broj :


Uz četvrti broj ili reč urednika

Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred Vama je četvrti broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Visoke škole „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić" iz Novog Sada. Sa ovim, četvrtim brojem, stekli su se uslovi za kategorizaciju časopisa, što nas sve posebno raduje.

U Novom Sadu, 31. decembra 2012.

Prof. dr Boris Kršev