C I V I T A S
No 9:   Reč urednika   Sadržaj   Impresum            
Reč urednika
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4
       No 5  
       No 6  
       No 7  
       No 8  
       No 
Izdanja
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs

Reč urednika

 


Uz deveti broj :


Uz deveti broj ili reč urednika

Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,
 

Pred Vama je deveti broj CIVITAS-a – časopisa za društvena istraživanja u izdanju "Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić". Pre nego što kažem nekoliko reči o sadržaju devetog broja želeo bih da se zahvalim svim dosadašnjim autorima koji su svoje naučne radove poverili našem časopisu. Za pet godina izlaženja Civitas je ostvario 3K konstante – kontinuitet, karakter i kvalitet. Radovi prispeli za ovaj broj iz domena su prava i pravne informatike, bezbednosti i ekonomije, a njihovi autori dolaze sa najrazličitijih strana sveta – od Srbije i regiona (Hrvatske i Bosne i Hercegovine), do Italije, Bugarske i Iraka. Svim autorima želim uspešnu naučnu karijeru.

 

U Novom Sadu, 1. decembra 2015.

Prof. dr Boris Kršev