C I V I T A S
Izdanja:     No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9    
Izdanja
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4  
       No 5  
       No 6  
       No 7  
       No 8  
       No 9  
Reč urednika
Sadržaj
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


Izdanja

Civitas objavljuje aktuelne i naučno zasnovane radove iz područja prava, bezbednosti, psihologije, filologije i menadžmenta, kao i njima srodnih naučnih disciplina.

Pored radova nastavnika i saradnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, časopis objavljuje stručne radove i drugih autora.

Strukturu časopisa čini pet rubrika: članci (originalni naučni radovi, istraživanja); prilozi (pregledni članci, polemike); prikazi (recenzije i osvrti); aktuelnosti (izveštaji sa naučnih i drugih skupova, intervjui) i studentski radovi.
 

Učestalost izlaženja (godišnje)  2
Područja pokrivanja:  Društveno-humanističke nauke;
Prava korištenja: Puni tekstovi radova objavljenih u časopisu Civitas besplatno se mogu
koristiti za ličnu ili u edukativnu svrhu uz poštovanje autorskih prava autora i izdavača.
 

 

Link ka stranicama izdanja sa:

Preuzmite kompletno izdanje
u elektronskom obliku: 

pdf

Izdanje: Datum izlaženja: Reč urednika: Sadržaj / Contents: Impresum:
No 1   2011. - mart >>> >>> >>>

Civitas  No 1 >>>   

5,447 KB 

No 2   2011. - decembar  >>> >>> >>>

Civitas  No 2 >>>   

1,359 KB 

No 3   2012. - maj >>> >>> >>>

Civitas  No 3 >>>   

921 KB 

No 4   2012. - decembar >>> >>> >>>

Civitas  No 4 >>>   

4,131 KB 

No 5   2013. - oktobar >>> >>> >>>

Civitas  No 5 >>>   

1,396 KB 

No   2014. - mart >>> >>> >>>

Civitas  No 6 >>>   

1,247 KB 

No   2014. - oktobar >>> >>> >>>

Civitas  No 7 >>>   

1,236 KB 

No   2015. - april >>> >>> >>>

Civitas  No 8 >>>   

1,164 KB 

No   2015. - decembar >>> >>> >>>

Civitas  No 9 >>>   

2,933 KB 

Pretplatu na štampani oblik časopisa, moguće je ostvariti putem kontakta na adresu redakcije >>>