C I V I T A S
                 
Izdanja
Reč urednika
Sadržaj
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


Civitas - časopis za društvena istraživanja
:


 
ISSN (International Standard Serial Number): 2217-4958
UDC (Universal Decimal Classification): 3(05)
COBISS.SR.ID (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi): 261516807
 
Izdavač: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
   
adresa: Bulevar oslobođenja 76, 21000 Novi Sad, Vojvodina - Srbija
telefon: +381 (21) 472 7884
fax: +381 (21) 472 7885
www: http://www.fpps.edu.rs/
e-mail: civitas@fpps.edu.rs
   
Glavni i odgovorni  urednik:

 
Prof. dr Vladimir Njegomir
e-mail: vnjegomir@useens.net
   
Sekretari redakcije:


 
Sonja Dragović Sekulić, master
Zoran Vavan, master
e-mail: redakcija@fpps.edu.rs


 
  uputstvo autorima 91 KB