C I V I T A S
No 5:   Reč urednika   Sadržaj   Impresum            
Reč urednika
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4
       No 
       No 6  
       No 7  
       No 8  
       No 9  
Izdanja
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


Reč urednika

 


Uz peti broj :


Uz peti broj ili reč urednika

Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred vama je peti broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, koji se od ove školske godine nalazi u sastavu Univerziteta UNION iz Beograda. Tematika prispelih radova i u ovom broju odražava osnovni koncept i uređivačku politiku časopisa, a to je da se problematizuje široka lepeza društveno-humanističkih pitanja i na njih pokuša dati odgovor. Takođe, i autori tekstova nisu samo zaposleni na našem fakultetu, nego i izvan njega, što još više doprinosi čvršćem povezivanju empirijskih dostignuća i saznanja akumuliranih kod nas i u drugim zemljama.
Na kraju, želimo da vas obavestimo da je CIVITAS evidentiran kao nacionalni časopis u repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije i CEON-u na http://scindeks-repozitorijum.ceon.rs/default.aspx?issn=2217-4958, kao i da očekujemo njegovu skorašnju kategorizaciju.

U Novom Sadu, 7. oktobra 2013.

Prof. dr Boris Kršev