C I V I T A S
Reč urednika:   No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9    
Izdanja
Reč urednika
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4
       No 5  
       No 6  
       No 7  
       No 8  
       No 9  
Sadržaj
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs 

Reč urednika


Uz prvi broj:
u Novom Sadu, 12. februara 2011. - Prof. dr Boris Kršev


Poštovani čitaoci, drage kolege i saradnici,

Kako to dobri običaji nalažu, red je da se uz prvi broj časopisa oglasi i njegov glavni i odgovorni urednik.

Ne znamo da li će ovakav vid komunikacije postati navika (ili će se završiti samo na ovome), ali pre nego

što bilo šta kažemo o samom časopisu, motivima i namerama za njegovo pokretanje, želeli bismo da

odgovorimo na jedno pitanje – odakle i zašto CIVITAS?

 

Izdavač časopisa – Fakultet za pravne i poslovne studije, u okviru svojih studijskih programa ima pet

smerova: pravo, menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, poslovnu psihologiju, engleski jezik i

poslovni menadžment. Premda sve ove smerove, uslovno rečeno, „pokriva“ polje drušveno-humanističih

nauka, ipak možemo reći da su svi ovi studijski programi zasebni i interdisciplinarni... Zbog svega toga

odlučili smo da naš časopis nosi naziv CIVITAS – časopis za društvena pitanja...

  više >>>


Uz drugi broj :
u Novom Sadu, 13. decembra 2011. - Prof. dr Boris Kršev


Poštovani čitaoci, drage kolege i saradnici,

Pred Vama je drugi broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada. Pre nego što nešto kažemo o sadržaju drugog broja, želim da Vas obavestim da je u odnosu na prvi broj, došlo do male korekcije u nazivu - kako u podnaslovu časopisa, tako i u imenu samog izdavača. Naime, podnaslov smo preformulisali i umesto „časopis za društvena pitanja“, novi glasi „časopis za društvena istraživanja“. Vođeni logikom, osnovni razlog ove promene bio je u činjenici da se do odgovora na brojna društvena pitanja dolazi putem empirijskog istraživanja određenih društvenih pojava (što je zapravo i jedan od glavnih ciljeva izlaženja ovog časopisa). Otuda se prirodno nametnuo zaključak da se časopis bavi društvenim istraživanjima, a ne hipotetičkim postavljanjem pitanja ili ukazivanjima na neke društvene pojave. Isto tako, u skladu sa statutarnim promenama Fakulteta za pravne i poslovne studije, izmenjen je - zapravo proširen i dopunjen naziv izdavača, za i ime i prezime njegovog osnivača i prvog dekana dr Lazara Vrkatića...
   više >>>


Uz treći broj :
u Novom Sadu, 31. maja 2012.  - Prof. dr Boris Kršev


Poštovani čitaoci, drage kolege i saradnici,

Pred Vama je treći broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada. Sa ovim – trećim brojem, stvorena je konzistentna koncepcija časopisa, u kojoj prevladavaju teme iz psihologije, lingvistike, prava, ekonomije, istorije i sociologije. Ove „tematske širine" zapravo, omogućile su časopisu da dobije formu svojevrsne "naučne univerzalnosti".

Svakako da nas raduje i interesovanje sve većeg broja autora za ovakvu koncepciju – ne samo iz Srbije i zemalja regiona, nego i izvan njega, što samo doprinosi daljoj afirmaciji i popularnosti CIVITAS-a. Otuda s ponosom možemo reći da je CIVITAS za relativno kratko vreme naišao na dobar prijem kod naučne i šire javnosti, što njegovom uredništvu čini veliko zadovoljstvo i daje motiva za dalji rad...
   više >>>


Uz četvrti broj :
u Novom Sadu, 31. decembra 2012. - Prof. dr Boris Kršev


Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred Vama je četvrti broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Visoke škole „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić" iz Novog Sada. Sa ovim, četvrtim brojem, stekli su se uslovi za kategorizaciju časopisa, što nas sve posebno raduje.


Uz peti broj :
u Novom Sadu, 07. oktobra 2013. - Prof. dr Boris Kršev


Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred vama je peti broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, koji se od ove školske godine nalazi u sastavu Univerziteta UNION iz Beograda. Tematika prispelih radova i u ovom broju odražava osnovni koncept i uređivačku politiku časopisa, a to je da se problematizuje široka lepeza društveno-humanističkih pitanja i na njih pokuša dati odgovor. Takođe, i autori tekstova nisu samo zaposleni na našem fakultetu, nego i izvan njega, što još više doprinosi čvršćem povezivanju empirijskih dostignuća i saznanja akumuliranih kod nas i u drugim zemljama.
Na kraju, želimo da vas obavestimo da je CIVITAS evidentiran kao nacionalni časopis u repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije i CEON-u na http://scindeks-repozitorijum.ceon.rs/default.aspx?issn=2217-4958, kao i da očekujemo njegovu skorašnju kategorizaciju.


Uz šesti broj :
u Novom Sadu, 31. decembra 2013. - Prof. dr Boris Kršev


Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred vama je šesti broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Kao i u prethodnim brojevima, i u ovome se problematizuje široka lepeza društveno-aktuelnih pitanja, na koja su naši autori pokušali da daju svoje komentare i odgovore.

Sticajem okolnosti, u žiži naučnog interesovanja našla se zakonska regulativa koja tretira različite društvene segmente – od Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti (iz 2013), do Zakona o rehabilitaciji (iz 2011) i položaja ljudskih prava defi nisanih u Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine. Ako se tim naučnim elaboracijama dodaju i naslovi koji problematizuju suzbijanje maloletničke delinkvencije, organizovani kriminal, te ulogu i značaj geopolitike, stiče se utisak da je ovaj broj CIVITAS-a gotovo tematskog sadržaja i karaktera. Ali da ne bude tako, odnosno da časopis i dalje ostane u duhu njegove utemeljene naučne multidisciplinarnosti, pobrinuli su se autori radova iz oblasti ekonomije, psihologije, književnosti i metodike engleskog jezika. U ime redakcije, svim autorima se iskreno zahvaljujem, uz poziv na dalju saradnju.


Uz sedmi broj :
u Novom Sadu, 07. oktobra 2014. - Prof. dr Boris Kršev


Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred vama je sedmi broj Civitasa - časopisa za društvena istraživanja u izdanju "Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“. Tematski sadržaj odražava multidisciplinarni karakter izdavača, tako da su i u ovom broju zastupljene teme iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, lingvistike i ekonomije. Takođe, kao i u prethodnim brojevima, autori članaka nisu samo profesori i saradnici sa Fakulteta za pravne i poslovne studije nego i sa drugih naučnih ustanova iz zemlje i inostranstva, tako da je, pored multidisciplinarnosti, Civitas sačuvao i svoju drugu, međunarodnu karakteristiku. U ime redakcije, zahvaljujem svim autorima na dostavljenim radovima, uz poziv na dalju saradnju.


Uz osmi broj :
u Novom Sadu, 31. decembra 2014. - Prof. dr Boris Kršev


Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

pred Vama je osmi broj Civitasa - časopisa za društvena istraživanja u izdanju "Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“. Raduju nas pohvale koje stižu s različitih strana, da smo – uprkos sve prisutnijoj opštoj društvenoj krizi, uspeli da očuvamo ne samo kontinuitet i karakter časopisa, nego i kredibilitet njegovog izdavača. Civitas je postao prepoznatljiv regionalni časopis, čiji se radovi i njihovi autori citiraju i navode u najraznovrsnijim naučnim i stručnim publikacijama. U ovom broju tematski se izdvajaju radovi iz oblasti prava, bezbednosti i ekonomije. U ime redakcije, zahvaljujem se svim autorima na dostavljenim radovima, uz poziv na dalju saradnju.


Uz deveti broj :
u Novom Sadu, 01. decembra 2015. - Prof. dr Boris KrševPoštovani čitaoci, kolege i saradnici,
 

Pred Vama je deveti broj CIVITAS-a – časopisa za društvena istraživanja u izdanju "Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić". Pre nego što kažem nekoliko reči o sadržaju devetog broja želeo bih da se zahvalim svim dosadašnjim autorima koji su svoje naučne radove poverili našem časopisu. Za pet godina izlaženja Civitas je ostvario 3K konstante – kontinuitet, karakter i kvalitet. Radovi prispeli za ovaj broj iz domena su prava i pravne informatike, bezbednosti i ekonomije, a njihovi autori dolaze sa najrazličitijih strana sveta – od Srbije i regiona (Hrvatske i Bosne i Hercegovine), do Italije, Bugarske i Iraka. Svim autorima želim uspešnu naučnu karijeru.