C I V I T A S
No 3:   Reč urednika   Sadržaj   Impresum            
Reč urednika
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4
       No 5  
       No 6  
       No 7  
       No 8  
       No 9  
Izdanja
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


Reč urednika

 


Uz treći broj :


Uz treći broj ili reč urednika

Poštovani čitaoci, drage kolege i saradnici,

Pred Vama je treći broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada. Sa ovim – trećim brojem, stvorena je konzistentna koncepcija časopisa, u kojoj prevladavaju teme iz psihologije, lingvistike, prava, ekonomije, istorije i sociologije. Ove „tematske širine" zapravo, omogućile su časopisu da dobije formu svojevrsne "naučne univerzalnosti".

Svakako da nas raduje i interesovanje sve većeg broja autora za ovakvu koncepciju – ne samo iz Srbije i zemalja regiona, nego i izvan njega, što samo doprinosi daljoj afirmaciji i popularnosti CIVITAS-a. Otuda s ponosom možemo reći da je CIVITAS za relativno kratko vreme naišao na dobar prijem kod naučne i šire javnosti, što njegovom uredništvu čini veliko zadovoljstvo i daje motiva za dalji rad.

U Novom Sadu, 31. maja 2012.

 

Prof. dr Boris Kršev