C I V I T A S
No 2:   Reč urednika   Sadržaj   Impresum            
Reč urednika
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4
       No 5  
       No 6  
       No 7  
       No 8  
       No 9  
Izdanja
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


Reč urednika
 


Uz drugi broj :


Poštovani čitaoci, drage kolege i saradnici,

Pred Vama je drugi broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada. Pre nego što nešto kažemo o sadržaju drugog broja, želim da Vas obavestim da je u odnosu na prvi broj, došlo do male korekcije u nazivu - kako u podnaslovu časopisa, tako i u imenu samog izdavača. Naime, podnaslov smo preformulisali i umesto „časopis za društvena pitanja“, novi glasi „časopis za društvena istraživanja“. Vođeni logikom, osnovni razlog ove promene bio je u činjenici da se do odgovora na brojna društvena pitanja dolazi putem empirijskog istraživanja određenih društvenih pojava (što je zapravo i jedan od glavnih ciljeva izlaženja ovog časopisa). Otuda se prirodno nametnuo zaključak da se časopis bavi društvenim istraživanjima, a ne hipotetičkim postavljanjem pitanja ili ukazivanjima na neke društvene pojave. Isto tako, u skladu sa statutarnim promenama Fakulteta za pravne i poslovne studije, izmenjen je - zapravo proširen i dopunjen naziv izdavača, za i ime i prezime njegovog osnivača i prvog dekana dr Lazara Vrkatića.

Kao i u prvom broju, i u ovom su naučnoj javnosti ponuđeni radovi iz domena različitih društveno-humanističkih nauka. Usled multidisciplinarne prirode samog Fakulteta za pravne i poslovne studije, zastupljeni su radovi iz oblasti prava, politikologije, filologije i lingvistike, bezbednosti, ekonomije i menadžmenta. Takođe, kako smo već napomenuli, CIVITAS je osnovan i s namerom jačanja naučno-istraživačkog kapaciteta ne samo zaposlenih na Fakultetu za pravne i poslovne studije, nego i izvan njega, tako da mu je pored navedenih i jedan od bitnih ciljeva izlaženja - čvršće povezivanje empirijskih dostignuća i saznanja akumuliranih u Srbiji i u zemljama regiona. S tim u vezi, u ovom broju objavljujemo naučne radove autora iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Kako smo još uvek nov naučni časopis, posebno nas raduju radovi mladih naučnih delatnika, koji - iskreno verujemo, da će naučno stasavati i sazrevati zajedno sa njihovima CIVITAS-om. Koristim ovu priliku da im se posebno zahvalim, kao i svim ostalim autorima i saradnicima, koji su svojim prilozima i predlozima doprineli objavljivanju drugog broja časopisa CIVITAS.

U Novom Sadu, 13. decembra 2011.

Prof. dr Boris Kršev