C I V I T A S
No 7:   Reč urednika   Sadržaj   Impresum            
Reč urednika
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4
       No 5  
       No 6  
       No 
       No 8  
       No 9  
Izdanja
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


Reč urednika

 


Uz sedmi broj :


Uz sedmi broj ili reč urednika

Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred vama je sedmi broj Civitasa - časopisa za društvena istraživanja u izdanju "Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“. Tematski sadržaj odražava multidisciplinarni karakter izdavača, tako da su i u ovom broju zastupljene teme iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, lingvistike i ekonomije. Takođe, kao i u prethodnim brojevima, autori članaka nisu samo profesori i saradnici sa Fakulteta za pravne i poslovne studije nego i sa drugih naučnih ustanova iz zemlje i inostranstva, tako da je, pored multidisciplinarnosti, Civitas sačuvao i svoju drugu, međunarodnu karakteristiku. U ime redakcije, zahvaljujem svim autorima na dostavljenim radovima, uz poziv na dalju saradnju.

U Novom Sadu, 7. oktobra 2014.

Prof. dr Boris Kršev