C I V I T A S
No 6:   Reč urednika   Sadržaj   Impresum            
Reč urednika
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4
       No 5  
       No 
       No 7  
       No 8  
       No 9  
Izdanja
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


Reč urednika

 


Uz šesti broj :


Uz šesti broj ili reč urednika

Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred vama je šesti broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Kao i u prethodnim brojevima, i u ovome se problematizuje široka lepeza društveno-aktuelnih pitanja, na koja su naši autori pokušali da daju svoje komentare i odgovore.

Sticajem okolnosti, u žiži naučnog interesovanja našla se zakonska regulativa koja tretira različite društvene segmente – od Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti (iz 2013), do Zakona o rehabilitaciji (iz 2011) i položaja ljudskih prava defi nisanih u Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine. Ako se tim naučnim elaboracijama dodaju i naslovi koji problematizuju suzbijanje maloletničke delinkvencije, organizovani kriminal, te ulogu i značaj geopolitike, stiče se utisak da je ovaj broj CIVITAS-a gotovo tematskog sadržaja i karaktera. Ali da ne bude tako, odnosno da časopis i dalje ostane u duhu njegove utemeljene naučne multidisciplinarnosti, pobrinuli su se autori radova iz oblasti ekonomije, psihologije, književnosti i metodike engleskog jezika. U ime redakcije, svim autorima se iskreno zahvaljujem, uz poziv na dalju saradnju.

U Novom Sadu, 31. decembra 2013.

Prof. dr Boris Kršev