COBISS:

SR.ID 261516807

ISSN 2466-5363


Year: July 2019

CONTENT:

  

Articles:

13 -Vladimir Njegomir - EKONOMIJA I MARKETING: POVEZANOST, SLIČNOSTI I RAZLIKE

25 -Dušan Bobera i Tanja Tekić - KAIZEN MENADŽMENT KONCEPT I NJEGOVA PRIMENA

56 - Nikola Rokvić - DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN ALEXITHYMIA, SKIN SENSITIVITY, AND DISGUST

69 - Kristina Stiković - RELACIJE ASERTIVNOSTI I PERFEKCIONIZMA

86 - Stanislava Radosavljević - BILDUNGSROMAN I RAZVITAK LIČNOSTI – VELIKA OČEKIVANJA ČARLSA DIKENSA

99 - Jelena Čolaković Lončar -STRUKTURA SOCIJALNE MOTIVACIJE I IZVORI STRESA KOD STUDENATA

SHARE: