COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year: October 2018

CONTENT:

  

Articles:

13 -Zolna Feher, Anja Mitić i Veljko Đurić - ŽIVOTNI CILJEVI I SREĆA KAO KORELATI ŽELJE ZA SLAVOM

30 -Vladimir Njegomir - MARKETING IN INSURANCE: THE IMPORTANCE OF EFFICIENT INSURANCE CLAIMS MANAGEMENT

40 - Tatjana Glušac i Vesna Pilipović -MEĐUSOBNO OBUČAVANJE KOLEGA KAO OBLIK AKCIONOG ISTRAŽIVANJA: PRIPREMLJENOST I STAVOVI NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA

57 - Zorica Knežević i Vesna Petrović - KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE FENOMENA INTEGRACIJE U INTEGRATIVNOJ PSIHOTERAPIJI

70 - Miroslav Milosavljević i Jelena Milosavljević - PRESTANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA PUTEM LIKVIDACIJE

87 - Vera Zelenović i Nedeljko Babić - MERDŽERI I AKVIZICIJE U BANKARSKOM SEKTORU – SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE

111 - Gojko Šetka i Dragomir Jovičić - NAČELA KRIVIČNOG I PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZA POSTUPANJE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

127 - Zoran Grbić - “MUSLIMANSKA BRAĆA” - TERORISTIČKA ORGANIZACIJA ILI NE?

144 - Savo D. Marković - KAZNA BEŠČAŠĆA U RIMSKOM PRAVU

  

Reviews:

163 -Marko Krstić - ANGEL RABASA, STACIE L. PETTYJOHN, JEREMY J. GHEZ, CHRISTOPHER BOUCEK (2011). DERADIKALIZACIJA ISLAMSKIH EKSTREMISTA.


  • ANGEL RABASA, STACIE L. PETTYJOHN, JEREMY J. GHEZ, CHRISTOPHER BOUCEK (2011). DERADICALIZING ISLAMIST EXTREMISTS

SHARE: