COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Godina: oktobar 2018.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i autori,

Pred vama je drugi broj časopisa CIVITAS za 2018. godinu.Časopis u kontinuitetu, osmu godinu zaredom, objavljuje radove koji se bave različitim, aktuelnim pitanjima i problemima iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i interdisciplinarnim istraživanjima iz navedenih naučnih disciplina.

Časopis CIVITAS kategorizovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao nacionalni časopis kategorijeM53. U proteklom periodu časopis je indeksiran u Evropskom referentnom indeksu za društvene i humanističke nauke ERIH PLUS a uključen je i u Kinesku naučnu infrastrukturu – CNKI, Ulrich’s Periodicals Directory, Indijsku mrežu razmene časopisa – J-Gate i onlinebiblioteku centralne i istočne Evrope – CEEOL.

Radovi prihvaćeni za objavljivanje, odnosno radovi koji su prošli postupak recenzije obuhvataju različita pitanja iz domena društvenih nauka. U fokusu ovog broja su radovi koji analiziraju problematikuživotnih ciljeva i sreće kao korelata želje za slavom, marketinga u osiguranju, međusobnog obučaanja kolega – nastavnika engleskog jezika, fenomena integracije u psihoterapiji, prestanka privrednog društva putem likvidacije, merdžera i akvizicija u bankarskom sektoru, krivično prekršajnog postupka i muslimanske braće.

Sve informacije o časopisu, uputstva za autore i recenzente i sastav redakcije i imena recenzenata mogu se naći na sajtu na srpskom i engleskom jeziku. Prijava radova obavlja se putem sajta časopisa na internet adresi http://civitas.rs/index.php/prijava-rada

Zahvaljujemo se svim dosadašnjim autorima na pristiglim radovima. Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz oblasti koje CIVITAS u kontinuitetu od 2011. godine objavljuje.

Do sledećeg broja,

U Novom Sadu, 02. oktobra 2018. godine

Prof. dr Vladimir Njegomir

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

13 -Zolna Feher, Anja Mitić i Veljko Đurić - ŽIVOTNI CILJEVI I SREĆA KAO KORELATI ŽELJE ZA SLAVOM

30 -Vladimir Njegomir - MARKETING IN INSURANCE: THE IMPORTANCE OF EFFICIENT INSURANCE CLAIMS MANAGEMENT

40 - Tatjana Glušac i Vesna Pilipović -MEĐUSOBNO OBUČAVANJE KOLEGA KAO OBLIK AKCIONOG ISTRAŽIVANJA: PRIPREMLJENOST I STAVOVI NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA

57 - Zorica Knežević i Vesna Petrović - KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE FENOMENA INTEGRACIJE U INTEGRATIVNOJ PSIHOTERAPIJI

70 - Miroslav Milosavljević i Jelena Milosavljević - PRESTANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA PUTEM LIKVIDACIJE

87 - Vera Zelenović i Nedeljko Babić - MERDŽERI I AKVIZICIJE U BANKARSKOM SEKTORU – SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE

111 - Gojko Šetka i Dragomir Jovičić - NAČELA KRIVIČNOG I PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZA POSTUPANJE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

127 - Zoran Grbić - “MUSLIMANSKA BRAĆA” - TERORISTIČKA ORGANIZACIJA ILI NE?

144 - Savo D. Marković - KAZNA BEŠČAŠĆA U RIMSKOM PRAVU

  

Prikazi:

163 -Marko Krstić - ANGEL RABASA, STACIE L. PETTYJOHN, JEREMY J. GHEZ, CHRISTOPHER BOUCEK (2011). DERADIKALIZACIJA ISLAMSKIH EKSTREMISTA.


  • ANGEL RABASA, STACIE L. PETTYJOHN, JEREMY J. GHEZ, CHRISTOPHER BOUCEK (2011). DERADICALIZING ISLAMIST EXTREMISTS

PROSLEDI: