COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Godina: jun 2018.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i autori,

Pred vama je prvi broj časopisa CIVITAS za 2018. godinu. Časopis u kontinuitetu, osmu godinu zaredom, objavljuje radove koji se bave različitim, aktuelnim pitanjima i problemima iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i interdisciplinarnim istraživanjima iz navedenih naučnih disciplina.

Časopis CIVITAS kategorizovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao nacionalni časopis kategorijeM53. U proteklom periodu časopis je indeksiran u Evropskom referentnom indeksu za društvene i humanističke nauke ERIH PLUS a uključen je i u Kinesku naučnu infrastrukturu – CNKI, Ulrich’s Periodicals Directory, Indijsku mrežu razmene časopisa – J-Gate i onlinebiblioteku centralne i istočne Evrope – CEEOL.

Radovi prihvaćeni za objavljivanje, odnosno radovi koji su prošli postupak recenzije obuhvataju različita pitanja iz domena društvenih nauka. U fokusu ovog broja su radovi koji analiziraju problematiku razvoja instituta atimije u grčkom pravu, finansijske intermedijacije osiguravajućih društava, odugovlačenje i vremenske perspektive kod učenika osnovne škole, odnos agresivnog ponašanja i sociometrijskog statusa odbačenosti kod mladih, gojaznost kao faktor rizika u osiguranju, reagovanje države na terorističke pretnje i kako maturanti procenjuju značaj i u kojoj meri poseduju kompetencije za celoživotno učenje.

Sve informacije o časopisu, uputstva za autore i recenzente i sastav redakcije i imena recenzenata mogu se naći na sajtu na srpskom i engleskom jeziku. Prijava radova obavlja se putem sajta časopisa na internet adresi http://civitas.rs/index.php/prijava-rada

Zahvaljujemo se svim dosadašnjim autorima na pristiglim radovima. Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz oblasti koje CIVITAS u kontinuitetu od 2011. godine objavljuje.

Do sledećeg broja,

U Novom Sadu, 20. juna 2018. godine

Prof. dr Vladimir Njegomir

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

13 - Đorđe Čekrlija, Dijana Đurić i Biljana Mirković - ODUGOVLAČENJE I VREMENSKA PERSPEKTIVA KOD UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

30 - Ivana Vrkatić - RAZVOJ INSTITUTA ATMIJE U GRČKOM PRAVU

47 - Vladimir Njegomir i Miroslav Miškić - INSURANCE COMPANIES’ FINANCIAL INTERMEDIATION

77 - Suzana Vasić, Nevena Jovanović i Sanja Z. Živković - ODNOS AGRESIVNOG PONAŠANJA I SOCIOMETRIJSKOG STATUSA ODBAČENOSTI KOD MLADIH

99 - Jelena Živković i Milena Radović - GOJAZNOST KAO FAKTOR RIZIKA U OSIGURANJU

115 - Marko Krstić - REAGOVANJE DRŽAVE NA TERORISTIČKU PRETNJU

PROSLEDI: