COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year: june 2018

CONTENT:

  

Articles:

13 - Đorđe Čekrlija, Dijana Đurić i Biljana Mirković - ODUGOVLAČENJE I VREMENSKA PERSPEKTIVA KOD UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

30 - Ivana Vrkatić - RAZVOJ INSTITUTA ATMIJE U GRČKOM PRAVU

47 - Vladimir Njegomir i Miroslav Miškić - INSURANCE COMPANIES’ FINANCIAL INTERMEDIATION

77 - Suzana Vasić, Nevena Jovanović i Sanja Z. Živković - ODNOS AGRESIVNOG PONAŠANJA I SOCIOMETRIJSKOG STATUSA ODBAČENOSTI KOD MLADIH

99 - Jelena Živković i Milena Radović - GOJAZNOST KAO FAKTOR RIZIKA U OSIGURANJU

115 - Marko Krstić - REAGOVANJE DRŽAVE NA TERORISTIČKU PRETNJU

SHARE: