REČ UREDNIKA

Prof. dr Vladimir Njegomir

Glavni i odgovorni urednik

Poštovani čitaoci i autori,

Kao glavni i odgovorni urednik časopisa CIVITAS radujem se izazovu stvaranja časopisa, koji će unaprediti kvalitet istraživanja u oblasti društvenih nauka na međunarodnom nivou. Cilj koji smo postavili je visok ali ne i neostvariv. Zahvaljujem se svom prethodniku, dosadašnjem glavnom i odgovornom uredniku prof. dr Borisu Krševu, za zalaganje i trud, kako bi časopis izlazio u kontinuitetu od 2011. godine.

Časopis CIVITAS je registrovan u Repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije i CEON-u, kao vrhunski nacionalni naučni časopis kategorije M51, a težimo međunarodnoj indeksaciji.

CIVITAS izdaje Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, dva puta godišnje. Časopis izlazi na srpskom i engleskom jeziku.

Časopis omogućava autorima publikovanje dvostruko anonimno recenziranih radova koji sadrže prethodno neobjavljene rezultate naučno utemeljenih, praktično korisnih i društveno odgovornih istraživanja.

Časopis sadrži naučne radove iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i radove koji se bave interdisciplinarnim istraživanjima navedenih naučnih disciplina.

CIVITAS je međunarodni i dvostruko anonimno recenziran časopis. Ideja izdavača, Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, bila je i da časopis podstakne razvoj i razmenu naučnih istraživanja na širem geografskom području a ne da bude isključivo časopis istraživača angažovanih na Fakultetu, što se i ostvaruje. Autori radova objavljenih do sada kao i citiranost radova svedoče o međunarodnom i otvorenom karakteru časopisa za sve istraživače. Potvrdu referentnosti i kvaliteta časopisa daje sve sveće interesovanje autora iz Srbije i regiona.

Sa ponosom ističemo da je CIVITAS za relativno kratko vreme naišao na dobar prijem kod naučne i šire javnosti, što uredništvu daje snažan motiv za dalji rad.

Prof. dr Vladimir Njegomir

Glavni i odgovorni urednik