COBISS:

SR.ID 261516807

ISSN 2466-5363


Godina: jul 2019.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i autori,

Pred vama je prvi broj časopisa CIVITAS za 2019. godinu. Časopis u kontinuitetu, osmu godinu zaredom, objavljuje radove koji se bave različitim, aktuelnim pitanjima i problemima iz oblasti prava, bez- bednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i interdisciplinarnim istraživanjima iz navedenih naučnih disciplina.

Časopis CIVITAS kategorizovan je od strane Ministarstva pro- svete, nauke i tehnološkog razvoja kao nacionalni časopis kategorije M53. U proteklom periodu časopis je indeksiran u Evropskom referen- tnom indeksu za društvene i humanističke nauke ERIH PLUS a uklju- čen je i u Kinesku naučnu infrastrukturu – CNKI, Ulrich’s Periodicals Directory, Indijsku mrežu razmene časopisa – J-Gate i online biblioteku centralne i istočne Evrope – CEEOL.

Radovi prihvaćeni za objavljivanje, odnosno radovi koji su prošli postupak recenzije obuhvataju različita pitanja iz domena druš- tvenih nauka. U fokusu ovog broja su radovi koji analiziraju proble- matiku povezanosti, sličnosti i razlike ekonomije i marketinga, kaizen menadžment koncept i njegovu primenu, meko uređenje oblasti korpo- rativnog upravljanja u pravu Srbije, određenja odnosa između aleksiti- mije, osetlјivosti kože i gađenja, relacija asertivnosti i perfekcionizma, bildungromana i analize ličnosti “velika očekivanja” Čarlsa Dikensa i strukture socijalne motivacije izvora stresa kod studenata.

Sve informacije o časopisu, uputstva za autore i recenzente i sa- stav redakcije i imena recenzenata mogu se naći na sajtu na srpskom i engleskom jeziku. Prijava radova obavlja se putem sajta časopisa na internet adresi http://civitas.rs/index.php/prijava-rada

Zahvaljujemo se svim dosadašnjim autorima na pristiglim ra- dovima. Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz oblasti koje CIVITAS u kontinuitetu od 2011. godine objavljuje.

Do sledećeg broja,

U Novom Sadu, 05. jula 2019. godine

Prof. dr Vladimir Njegomir

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

13 -Vladimir Njegomir - EKONOMIJA I MARKETING: POVEZANOST, SLIČNOSTI I RAZLIKE

25 -Dušan Bobera i Tanja Tekić - KAIZEN MENADŽMENT KONCEPT I NJEGOVA PRIMENA

56 - Nikola Rokvić - DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN ALEXITHYMIA, SKIN SENSITIVITY, AND DISGUST

69 - Kristina Stiković - RELACIJE ASERTIVNOSTI I PERFEKCIONIZMA

86 - Stanislava Radosavljević - BILDUNGSROMAN I RAZVITAK LIČNOSTI – VELIKA OČEKIVANJA ČARLSA DIKENSA

99 - Jelena Čolaković Lončar -STRUKTURA SOCIJALNE MOTIVACIJE I IZVORI STRESA KOD STUDENATA

PROSLEDI: