COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year 6, No.1, 2016

CONTENT:

  

Articles:

9 - Prof. dr Slobodan Jovanović i Katarina Brnjada - Prevodilac i njegovi zadaci i postupci pri prevođenju naslova filmova

24 - Prof. dr Slobodan Marković - Mali narod u Velikom ratu

42 - Prof. dr Ljubo Pejanović, dr Mile Rakić i Dragana Peči - Ugrožavanje kapaciteta sistema bezbednosti: ugrožavanje ljudske bezbednosti destruktivnim nasiljem

70 - MA Miloš Milenković- Izazovi odbrane vitalnih vrednosti slabih država u posthladnoratovskom geopolitičkom ambijentu

94 - Marko Krstić - Uloga obaveštajnog faktora u borbi protiv terorizma

SHARE: