COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year 6, No.2, 2016

CONTENT:

  

Articles:

11 - Valerio Sorbello - Suecka kriza: novi početak za italijansku spoljnu politiku?

24 -Cvetko Andreeski , Slagjana Topuzoska - Strukturna analiza životnog osiguranja: komparativna studija između Republike Makedonije i Republike Srbije

90 - Nebojša Šarkić i Zoran Vavan - Postupak izvršenja sudskih odluka kojima je utvrđeno pravo na rentu

108 - Predrag Novakov - Kulturološki elementi u prevodu: suočavanje sa drugima

SHARE: