COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


God. 6, Br.2, 2016.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i autori,

Pred vama je drugi broj časopisa CIVITAS za 2016. godinu. Časopis u kontinuitetu, šestu godinu za redom, objavljuje radove koji se bave različitim, aktuelnim pitanjima i problemima iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i interdisciplinarnim istraživanjima navedenih naučnih disciplina.

Radovi prihvaćeni za objavljivanje, odnosno radovi koji su prošli postupak recenzije, obuhvataju različita pitanja iz domena društvenih nauka. U fokusu ovog broja su radovi koji analiziraju problematiku Suecke krize, životnog osiguranja, izvršenja sudskih odluka, Cattellovog doprinosa modernoj psihologiji, motiva žrtvovanja u romanu Slepi ubica i kulturiloških elemenata u prevodu.

Za razliku od prethodnih godina, uvedeno je dvostruko anonimno recenziranje. Zahvaljujući angažovanju profesora i docenata sa Fakulteta i volji brojnih uglednih profesora iz Srbije i regiona, uredništvo je dobilo regionalni, pa i međunarodni karakter. Takođe, posebno smo kao tim ponosni na ostvarenje cilja da više od polovine recenzenata bude izvan Fakulteta izdavača, prvenstveno iz regiona ali i Slovačke, Italije, Austrije i Ujedinjenog kraljevstva.

Radovi su i u ovom broju međunarodnog karaktera. Autori u ovom broju su iz Makedonije, Italije i Srbije. Posebno je zadovoljstvo činjenica da u ovom broju imamo samo dva rada profesora sa Fakulteta izdavača, dok su četiri rada eminentnih profesora izvan matične institucije.

Zahvaljujemo se svim dosadašnjim autorima na pristiglim radovima. Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz oblasti koje CIVITAS u kontinuitetu od 2011. godine objavljuje.

U Novom Sadu, 22. decembra 2016.

Do sledećeg broja,

prof. dr Vladimir Njegomir

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

11 - Valerio Sorbello - Suecka kriza: novi početak za italijansku spoljnu politiku?

24 -Cvetko Andreeski , Slagjana Topuzoska - Strukturna analiza životnog osiguranja: komparativna studija između Republike Makedonije i Republike Srbije

90 - Nebojša Šarkić i Zoran Vavan - Postupak izvršenja sudskih odluka kojima je utvrđeno pravo na rentu

108 - Predrag Novakov - Kulturološki elementi u prevodu: suočavanje sa drugima

PROSLEDI: