COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


God. 5, Br.2, 2015.

REČ UREDNIKA

Uz deseti broj ili reč urednika 

Poštovani čitaoci, kolege i autori,

Kao glavni i odgovorni urednik časopisa CIVITAS radujem se izazovu stvaranja časopisa koji će unaprediti kvalitet istraživanja u oblasti društvenih nauka na međunarodnom nivou. Cilj koji smo postavili je visok ali ne i neostvariv. Zahvaljujem se svom prethodniku, dosadašnjem glavnom i odgovornom uredniku, prof. dr Borisu Krševu za zalaganje i trud kako bi časopis izlazio u kontinuitetu od 2011. godine.

Pred vama je deseti broj CIVITAS-a – časopisa za društvena istraživanja koji petu godinu u kontinuitetu izdaje Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Časopis u kontinuitetu objavljuje radove koji se bave različitim, aktuelnim pitanjima i problemima iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i interdisciplinarnim istraživanjima navedenih naučnih disciplina.

Radovi prispeli za ovaj broj obrađuju pitanja evropskih integracija, normiranja i zakonskog određenja surogat materinstva, lažnog prijavljivanja kaznenog dela, uzroke i avio-opasnosti u šumskim predelima, granične bezbednosti i piratskog terorizma. Njihovi autori su iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Zahvaljujemo se svim dosadašnjim autorima. Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz oblasti koje CIVITAS u kontinuitetu od 2011. godine objavljuje.

U Novom Sadu, 1. juna 2016.

Do sledećeg broja,

prof. dr Vladimir Njegomir

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

7 - Božidar Jeličić - Ciljevi EU - Istorija, sadašnjost i budućnost evropskih integracija

44 - Ljubo Pejanović - Uzroci požara i avio-opasnosti u šumskim predelima

59 - Момчило Талијан- Осмишљавање ефикаснe граничне безбедности – Један стратешки приступ

82 - Марко Крстић - Пиратски (поморски) тероризам – ризици, ефекти и последице

PROSLEDI: