COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


God. 5, Br.1, 2015.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred Vama je deveti broj CIVITAS-a – časopisa za društvena istraživanja u izdanju “Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić”. Pre nego što kažem nekoliko reči o sadržaju devetog broja želeo bih da se zahvalim svim dosadašnjim autorima koji su svoje naučne radove poverili našem časopisu. Za pet godina izlaženja Civitas je ostvario 3K konstante – kontinuitet, karakter i kvalitet. Radovi prispeli za ovaj broj iz domena su prava i pravne informatike, bezbednosti i ekonomije, a njihovi autori dolaze sa najrazličitijih strana sveta – od Srbije i regiona (Hrvatske i Bosne i Hercegovine), do Italije, Bugarske i Iraka. Svim autorima želim uspešnu naučnu karijeru.

U Novom Sadu, 1. decembra 2015.

U Novom Sadu, 1. decembra 2015.

Prof. dr Boris Kršev

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

9 - Hayder Ajeel Fadhil Al-Tamimi, M. A. - Kako tumačiti član 51 Povelje Ujedinjenih nacija

33 - Prof. dr Ljubo Pejanović - Posledice NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju

55 - Dr Zoran Todorović - Nova - stara Rusija: bezbednosni diskurs

95 - Marko Krstić - master pravnik, Nemanja Stanić - master pravnik - Postupak otkrivanja i razjašnjavanja krivičnog dela otmice

125 - Cveta Markova, Ph.D., Mariana Petrova, Ph.D. - Informatički sistemi za automatsko upravljanje parnicama u bugarskom sudstvu

139 - Mariana Petrova, Ph.D., Nayden V. Nenkov, Ph.D. - Informatički modeli za procenu zrelosti veb stranica pravosudnih organa u Bugarskoj

155 - Borile Simone, PhD - Spoznaja kulturnih razlika kod migranata i etničkih integracija

179 - Prof. dr Boris N. Kršev - Budžetski problemi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918–1928.

PROSLEDI: