COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


God. 4, Br.2, 2014.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

pred Vama je osmi broj Civitasa – časopisa za društvena istraživanja u izdanju “Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“. Raduju nas pohvale koje stižu s različitih strana, da smo – uprkos sve prisutnijoj opštoj društvenoj krizi, uspeli da očuvamo ne samo kontinuitet i karakter časopisa, nego i kredibilitet njegovog izdavača. Civitas je postao prepoznatljiv regionalni časopis, čiji se radovi i njihovi autori citiraju i navode u najraznovrsnijim naučnim i stručnim publikacijama. U ovom broju tematski se izdvajaju radovi iz oblasti prava, bezbednosti i ekonomije. U ime redakcije, zahvaljujem se svim autorima na dostavljenim radovima, uz poziv na dalju saradnju.

U Novom Sadu, 31. decembra 2014.

Prof. dr Boris Kršev

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

77 - Dr sc. Damir Juras, dipl. iur. - Dokazna sredstva u disciplinskom postupku protiv policijskih službenika u Republici Hrvatskoj

93 - mr Suzana Ubiparipović - Odnos krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja i primanja mita

114 - Ivana Milovanović, M.A., Ana Veličković, dipl. pravnik - Nasilje prema ženama u partnerskim odnosima - kriminološki aspekt

135 Marko Krstić, M.A. - master pravnik - Terorizam kao faktor ugrožavanja bezbednosti države

162 - Prof. dr Ljubo Pejanović - Neke moguće pretnje ekološkoj bezbednosti

187 - Prof. dr Boris N. Kršev - Štedionica Dunavske banovine - pokretač i nosilac privrednog razvoja Srbije (1932-1941)

  • Štedionica Dunavske banovine – pokretač i nosilac privrednog razvoja Srbije (1932-1941)

  

Prilozi:

217 - Doc. dr Mihael Antolović - Lin Hant o usponu i padu paradigme Anala

PROSLEDI: