COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year 4, No.2, 2014.

CONTENT:

  

Articles:

77 - Dr sc. Damir Juras, dipl. iur. - Dokazna sredstva u disciplinskom postupku protiv policijskih službenika u Republici Hrvatskoj

93 - mr Suzana Ubiparipović - Odnos krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja i primanja mita

114 - Ivana Milovanović, M.A., Ana Veličković, dipl. pravnik - Nasilje prema ženama u partnerskim odnosima - kriminološki aspekt

135 Marko Krstić, M.A. - master pravnik - Terorizam kao faktor ugrožavanja bezbednosti države

162 - Prof. dr Ljubo Pejanović - Neke moguće pretnje ekološkoj bezbednosti

187 - Prof. dr Boris N. Kršev - Štedionica Dunavske banovine - pokretač i nosilac privrednog razvoja Srbije (1932-1941)

  • Štedionica Dunavske banovine – pokretač i nosilac privrednog razvoja Srbije (1932-1941)

  

Contributions:

217 - Doc. dr Mihael Antolović - Lin Hant o usponu i padu paradigme Anala

SHARE: