COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year 5, No.1, 2015.

CONTENT:

  

Articles:

9 - Hayder Ajeel Fadhil Al-Tamimi, M. A. - Kako tumačiti član 51 Povelje Ujedinjenih nacija

33 - Prof. dr Ljubo Pejanović - Posledice NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju

55 - Dr Zoran Todorović - Nova - stara Rusija: bezbednosni diskurs

95 - Marko Krstić - master pravnik, Nemanja Stanić - master pravnik - Postupak otkrivanja i razjašnjavanja krivičnog dela otmice

125 - Cveta Markova, Ph.D., Mariana Petrova, Ph.D. - Informatički sistemi za automatsko upravljanje parnicama u bugarskom sudstvu

139 - Mariana Petrova, Ph.D., Nayden V. Nenkov, Ph.D. - Informatički modeli za procenu zrelosti veb stranica pravosudnih organa u Bugarskoj

155 - Borile Simone, PhD - Spoznaja kulturnih razlika kod migranata i etničkih integracija

179 - Prof. dr Boris N. Kršev - Budžetski problemi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918–1928.

SHARE: