COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


God. 4, Br. 1, 2014.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred vama je sedmi broj Civitasa – časopisa za društvena istraživanja u izdanju “Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“. Tematski sadržaj odražava multidisciplinarni karakter izdavača, tako da su i u ovom broju zastupljene teme iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, lingvistike i ekonomije. Takođe, kao i u prethodnim brojevima, autori članaka nisu samo profesori i saradnici sa Fakulteta za pravne i poslovne studije nego i sa drugih naučnih ustanova iz zemlje i inostranstva, tako da je, pored multidisciplinarnosti, Civitas sačuvao i svoju drugu, međunarodnu karakteristiku. U ime redakcije, zahvaljujem svim autorima na dostavljenim radovima, uz poziv na dalju saradnju.

U Novom Sadu, 7. oktobra 2014.

Prof. dr Boris Kršev

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

9 - Prof. dr Slobodan I. Marković - Filozofija korporativne bezbednosti

33 - Ass. dr Milica Kovačević - Proganjanje i sredstva reagovanja

56 - Prof. dr Aleksandar Vasić - Charles E. Spearman (1863-1945) i faktorska analiza posle 110 godina

86 - Doc. dr Slobodan D. Jovanović - Robert Frost i Ezra Paund: Složenost misli i oštrina imažizma

125 - Prof. dr Boris N. Kršev - Javni dugovi i finansijske prilike u Srbiji do kraja Prvog svetskog rata (1878-1918)


  • Public Debts and Financial Occasions in Serbia Until the End of the First World War (1878-1918)

152 - dr Zoran Todorović - Kulturne i istorijske osnove korupcije u Srbiji

  

Prilozi:

175 - Prof. dr Miroslav Milosavljević - Faktoring - sa posebnim pogledom na zakonsko rešenje u Republici Srbiji

197 - Dr sc. Damir Juras, dipl. iur., Silvio Čović, dipl. iur. - Predstavke na rad i ponašanje sudaca u pravu Republike Hrvatske

210 - Prof. dr Miodrag Komarčević, mr Momir Ostojić, prof. dr Ljubo Pejanović - Problem zaostalih mina u Srbiji

228 - Jelena Jovanović, M. A. - Režimi deviznih kurseva sa osvrtom na devizni režim u Republici Srbiji

PROSLEDI: