COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


God. 3, Br.2, 2013.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i saradnici,

Pred vama je šesti broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Kao i u prethodnim brojevima, i u ovome se problematizuje široka lepeza društveno-aktuelnih pitanja, na koja su naši autori pokušali da daju svoje komentare i odgovore.

Sticajem okolnosti, u žiži naučnog interesovanja našla se zakonska regulativa koja tretira različite društvene segmente – od Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti (iz 2013), do Zakona o rehabilitaciji (iz 2011) i položaja ljudskih prava defi nisanih u Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine. Ako se tim naučnim elaboracijama dodaju i naslovi koji problematizuju suzbijanje maloletničke delinkvencije, organizovani kriminal, te ulogu i značaj geopolitike, stiče se utisak da je ovaj broj CIVITAS-a gotovo tematskog sadržaja i karaktera. Ali da ne bude tako, odnosno da časopis i dalje ostane u duhu njegove utemeljene naučne multidisciplinarnosti, pobrinuli su se autori radova iz oblasti ekonomije, psihologije, književnosti i metodike engleskog jezika. U ime redakcije, svim autorima se iskreno zahvaljujem, uz poziv na dalju saradnju.

U Novom Sadu, 31. decembra 2013.

Prof. dr Boris Kršev

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

9 - Prof. dr Milan Daničić, prof. dr Zdravko Skakavac - Normativni okvir privatnog obezbeđenja u Republici Srbiji

64 - Mr Stanimir Đukić - Ekonomske posledice organizovanog kriminala i korupcije po građane i nacionalnu bezbednost

108 - Doc. dr Aleksandar Vasiljević - Ne)pouzdanost finansijskih izveštaja u procesu kvalitetne procene bonitetnosti korisnika kredita

126 - Prof. dr Petar Teofi lović - Ljudska prava u Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine

166 - Slobodan Vuletić, MA - Komuniciranje i socijalna interakcija u primarnim grupama

185 - Doc. dr Slobodan D. Jovanović, Brankica Todić, B. A. - Žrtve u Gogoljevim pripovetkama Vij i Nevski prospekt

  

Prilozi:

PROSLEDI: