COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year 2, No.1, 2012.

CONTENT:

  

Articles:

9 - Zorica Patel, MSc - Kritička ocena različitih istraživanja paradigmi

24 - Branislav Kosanović, Leposava Vukičević, Prof. dr Veljko Đurić - Materijske karakteristike i faktorska struktura skale za ispitivanje odnosa prema upadljivoj potrošnji

34 - Prof. dr Mirjana Radosavljević - Kontrastivni pristup polisemnim i homonimnim terminima u poslovnom žargonu engleskog jezika

46 - mr Dragana Gak - Proces stvaranja kursa poslovnog engleskog jezika

56 - Doc. dr Milan Živković - Orvelov novogovor: između literarne distopije i stvarnosti

  

Contributions:

75 - Doc. dr Miroslav Milosavljević - Уговори o обавезном осигурању у саобраћају

88 - mr Sadmir Karović - Odnos između genocida i zločina protiv čovječnosti

100 - Prof. dr. sc. Željko Bartulović - Demokratska, Samostalna Demokratska i Narodna Radikalna Stranka u Primorju (1920-1929)

145 - Prof. dr Slobodan I. Marković - Srbija u politici pamćenja i strategiji zaborava rata u Jugoslaviji

  

Reviews:

187 - Prof. dr Boris Kršev - Ranko Končar, Dimitrije Boarov, Stevan Doronjski – odbrana autonomije Vojvodine

191 - Ivana Marić, M.A. - Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word

SHARE: