COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year 2, No.2, 2012.

CONTENT:

  

Articles:

9 - dr Slobodan D. Jovanović - Standardni izgovor engleskog jezika

22 - mr Sadmir Karović - Posebne istražne radnje u krivičnom procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

35 - Leposava Vukičević, Milica Grujić, Danka Popović, Dragica Mihajlović, Uroš Velić - Agresija i iracionalna uverenja

49 - dr Dragan Kolev - Kultura kao sredstvo i prostor psihološke manipulacije

62 - dr Slobodan I. Marković - Bezbednost multikulturnog društva

80 - mr Svetlana Lukić, mr Slobodan Cvetković - Razvojne banke kao oslonac u kreditiranju poljoprivrede

  

Contributions:

127 - dr Milica Radović, dr Vladimir Vračarić - Primena beta koeficijenta na tržištu kapitala u Srbiji /

144 - dr Aleksandar Vasiljević - Efekti primene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

155 - dr Miroslav Milosavljević - Ugovor o međunarodnom prevozu robe na unutrašnjim vodenim putevima prema Budimpeštanskoj konvenciji (CMN) /

165 - dr Ljubo Pejanović, Branko Habuš - Mere zaštite od požara prilikom udesa vazduhoplova

179 - dr Rade Đurković, Aleksandar Jovanović - Savremeni roboti i bezbednosne pretnje u globalizovanom svetu

  

Reviews:

195 - dr Slobodan Bjelica - Aleksandar Životić, Jugoslavija, Albanija i velike sile (1945-1961)

SHARE: