COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year 1, No.2, 2011

CONTENT:

  

Articles:

9 - Doc. dr Duška Franeta - Ideal nepristrasnosti u etici i pravu

21 - mr Sadmir Karović - Mens rea - genocidna namjera

31 - Doc. dr Slobodan D. Jovanović - Usvajanje vokabulara pravnog engleskog jezika potpomognuto višejezičnošću višekulturne sredine

49 - Shpresa Delija Ph.D. - Develop Chritical Thinking to University Students

58 - Prof. dr sci. Vidoje Vujić - Proces prilagodbe i korištenja fondova Europske unije - primjer Hrvatske

72 - Doc. dr Aleksandar Vasiljević, Marilyn Maroš - Negativne kursne razlike švajcarskog franka kao izvor prezaduženosti građana

80 - mr Branislav Đurić, Mr Mila Jegeš - Srbija u makazama energetske bezbednosti

  

Contributions:

93 - Prof. dr Duško Radosavljević, Nikolina Matijević, M.A. - Neuplitanje vlasti u delovanje pojedinca: Mil o državi

105 - mp Tatjana Skakavac - Krivično delo razbojništva - krivičnopravni i uporedni aspekt

184 Doc. dr Miroslav Milutinović - Menadžment ljudskih resursa u funkciji formiranja naučno-tehnoloških parkova

  

Reviews:

195 - Radivoje Jovović - Dragan Lakićević, Metoda i politika

198 - Doc. dr Vesna Pilipović - Mirjana Radosavljević, English for Economic Purposes

SHARE: