COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Year 1, No 1, 2011

CONTENT:

  

Articles:

51 - dr Aleksandar Vasić - Наггу L. Hollingworth (1880-1956) ili psiholog kao primenjeni naučnik

93 - Ivana Marić - Sternov Tristram Šendi: Rađanje dekonstrukcije

  

Contributions:

103 - dр Мирослав Милосављевић, Дејан Милосављевић - Osnivački akt privrednog društva

111 - dr Mirjana Radosavljević - O mestu sinonima u poslovnom registru engleskog jezika

140 - Jovana Fajgelj - Didaktika italijanskog jezika kroz pozorište

147 - dr Zdravko Skakavac - Privatni sektor bezbednosti u Republici Srbiji - u susret zakonskoj regulativi

162 - dр Љубо Пејановић, Мила Јегеш, Наташа Станковић - Oblici ugrožavanja ekološke bezbednosti

179 - dр Војин Пилиповић - Uloga policije i komunalne policije u ostvarivanju lokalne bezbednosti u Srbiji

191 - mr Almir Krkušić - Savremeni koncept istraživanja stavova potrošača

  

Reviews:

203 - dr Boris Kršev - Lazar Vrkatić, Pojam i biće srpske nacije

208 - dr Duško Radosavljević - Lazar Vrkatić, O konzervativnim političkim idejama

212 - dr Biljana Radić-Bojanić - Vesna Pilipović, The Basics Of English Language Teaching

215 - dr Momčilo Živković, dr Vidoje Stefanović - Miroslav Milutinović, Menadžment Ijudskih resursa

SHARE: