COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


God. 2, Br.1, 2012.

REČ UREDNIKA

Uz treći broj ili reč urednika

Poštovani čitaoci, drage kolege i saradnici,

Pred Vama je treći broj CIVITAS-a, naučnog časopisa posvećenog društvenim istraživanjima u izdanju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada. Sa ovim – trećim brojem, stvorena je konzistentna koncepcija časopisa, u kojoj prevladavaju teme iz psihologije, lingvistike, prava, ekonomije, istorije i sociologije. Ove „tematske širine” zapravo, omogućile su časopisu da dobije formu svojevrsne “naučne univerzalnosti”.

Svakako da nas raduje i interesovanje sve većeg broja autora za ovakvu koncepciju – ne samo iz Srbije i zemalja regiona, nego i izvan njega, što samo doprinosi daljoj afirmaciji i popularnosti CIVITAS-a. Otuda s ponosom možemo reći da je CIVITAS za relativno kratko vreme naišao na dobar prijem kod naučne i šire javnosti, što njegovom uredništvu čini veliko zadovoljstvo i daje motiva za dalji rad.

U Novom Sadu, 31. maja 2012.

Prof. dr Boris Kršev

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

9 - Zorica Patel, MSc - Kritička ocena različitih istraživanja paradigmi

24 - Branislav Kosanović, Leposava Vukičević, Prof. dr Veljko Đurić - Materijske karakteristike i faktorska struktura skale za ispitivanje odnosa prema upadljivoj potrošnji

34 - Prof. dr Mirjana Radosavljević - Kontrastivni pristup polisemnim i homonimnim terminima u poslovnom žargonu engleskog jezika

46 - mr Dragana Gak - Proces stvaranja kursa poslovnog engleskog jezika

56 - Doc. dr Milan Živković - Orvelov novogovor: između literarne distopije i stvarnosti

  

Prilozi:

75 - Doc. dr Miroslav Milosavljević - Уговори o обавезном осигурању у саобраћају

88 - mr Sadmir Karović - Odnos između genocida i zločina protiv čovječnosti

100 - Prof. dr. sc. Željko Bartulović - Demokratska, Samostalna Demokratska i Narodna Radikalna Stranka u Primorju (1920-1929)

145 - Prof. dr Slobodan I. Marković - Srbija u politici pamćenja i strategiji zaborava rata u Jugoslaviji

  

Prikazi i recenzije:

187 - Prof. dr Boris Kršev - Ranko Končar, Dimitrije Boarov, Stevan Doronjski – odbrana autonomije Vojvodine

191 - Ivana Marić, M.A. - Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word

PROSLEDI: