COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958

ISSN: 2466-5363 (On-line)


Godina: avgust 2021.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i autori,

Pred vama je drugi broj časopisa CIVITAS za 2021. godinu. Ča- sopis u kontinuitetu, jedanaestu godinu zaredom, objavljuje radove koji se bave različitim, aktuelnim pitanjima i problemima iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i interdisciplinar- nim istraživanjima iz navedenih naučnih disciplina.

Časopis CIVITAS je od 2021. godine kategorizovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao vrhunski naci- onalni časopis kategorije M51. U proteklom periodu časopis je indek- siran u Evropskom referentnom indeksu za društvene i humanističke nauke ERIH PLUS a uključen je i u Kinesku naučnu infrastrukturu CNKI, Ulrich’s Periodicals Directory, Indijsku mrežu razmene časopisa

– J-Gate i online biblioteku centralne i istočne Evrope – CEEOL.

Radovi prihvaćeni za objavljivanje, odnosno radovi koji su prošli postupak recenzije obuhvataju različita pitanja iz domena druš- tvenih nauka. U fokusu ovog broja su radovi koji analiziraju zašto ljudi čine preljube, efekte percipirane podrške na usamljenost, uticaj pande- mije na ekonomiju, stepen poznavanja poslovnog engleskog u inostra- nim uslužnim kompanijama, eko-distopiju u trilogiji ludadam margaret atvud, socijalnu motivaciju i emocionalnu kompetentnost, tradicionalni i savremeni model rada policije, spoljnu politiku Ruske Federacije i za- starelost potraživanja naknade štete.

Sve informacije o časopisu, uputstva za autore i recenzente i sa- stav redakcije i imena recenzenata mogu se naći na sajtu na srpskom i engleskom jeziku. Prijava radova obavlja se putem sajta časopisa na internet adresi http://civitas.rs/index.php/prijava-rada ili mejlom na re- dakcija@civitas.rs

Zahvaljujemo se svim dosadašnjim autorima na pristiglim ra- dovima. Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz oblasti koje CIVITAS u kontinuitetu od 2011. godine objavljuje.

Do sledećeg broja,

U Novom Sadu, 28. decembar 2021. godine

Prof. dr Vladimir Njegomir

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  Članci:

Dunja Mraović, Nikola Borišev, Vesna Gojković - ZAŠTO LJUDI ČINE PRELJUBU – ‘NIŠTA LIČNO’ ILI ‘VRLO LIČNO’: MAKIJAVELIZAM I SUPKLINIČKI SADIZAM KAO PREDIKTORI PRELJUBE

Radojka Šolak, Jelka Dragičević - EFEKTI PERCIPIRANE SOCIJALNE PODRŠKE NA USAMLJENOST

Vladimir Njegomir - UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA EKONOMIJU

Milan Živković, Jana Drašković - STEPEN POZNAVANJA POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA MEĐU ZAPOSLENIMA U POJEDINIM INOSTRANIM USLUŽNIM KOMPANIJAMA U SRBIJI

Ana Sentov - „TAKO OČIGLEDNO I TAKO NEZAMISLIVO”: EKO-DISTOPIJA U TRILOGIJI LUDADAM MARGARET ATVUD

Jelena Čolaković Lončar - SOCIJALNA MOTIVACIJA I EMOCIONALNA KOMPETENTNOST KOD STUDENATA

Svetlana Ristović - TRADICIONALNI I SAVREMENI MODEL RADA POLICIJE NA BEZBEDNOSNOM SEKTORU

Nikola Rajić - ANALIZA SPOLJNE POLITIKE RUSKE FEDERACIJE PREMA GRUZIJI KROZ PRIZMU NEOIMPERIJALNIH REGIONALNIH AMBICIJA

Milica Z. Petrović - ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSI

 

POZIV I UPUTSVO AUTORIMA:

POZIV I UPUTSVO AUTORIMA