COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958

ISSN: 2466-5363 (On-line)


Godina: avgust 2021.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i autori,

Pred vama je prvi broj časopisa CIVITAS za 2021. godinu. Časopis u kontinuitetu, devetu godinu zaredom, objavljuje radove koji se bave različitim, aktuelnim pitanjima i problemima iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i interdisciplinarnim istraživanjima iz navedenih naučnih disciplina.

Časopis CIVITAS kategorizovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao istaknuti nacionalni časopis kategorije M52. U proteklom periodu časopis je indeksiran u Evropskom referentnom indeksu za društvene i humanističke nauke ERIH PLUS, a uključen je i u Kinesku naučnu infrastrukturu – CNKI, Ulrich’s Periodicals Directory, Indijsku mrežu razmene časopisa – J-Gate i online biblioteku centralne i istočne Evrope – CEEOL.

Od ovog broja časopis izlazi dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Radovi prihvaćeni za objavljivanje, odnosno radovi koji su prošli postupak recenzije obuhvataju različita pitanja iz domena društvenih nauka. U fokusu ovog broja su radovi koji analiziraju vremensku perspektivu kao prediktor stresa kod menadžera, socijalne devijacije i “crni talas”, percepciju pravednosti u organizaciji i namera za napuštanje organizacije, uticaj drugostepenih poreskih upravnih akata na budžet Republike Srbije, načelo ne bis in idem u kontekstu evropskog naloga za hapšenje, koncept bračnog očinstva u savremenom porodičnom pravu i evoluciju ideje rađanja zatvora, kao i prikaz knjige izdate na engleskom jeziku a u prevodu: „Osiguranje i preduzetništvo: teorijska i empirijska analiza međuzavisnosti”.

Sve informacije o časopisu, uputstva za autore i recenzente i sastav redakcije i imena recenzenata mogu se naći na sajtu na srpskom i engleskom jeziku. Prijava radova obavlja se putem sajta časopisa na internet adresi http://civitas.rs/index.php/prijava-rada ili mejlom na redakcija@civitas.rs

Zahvaljujemo se svim dosadašnjim autorima na pristiglim radovima. Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz oblasti koje CIVITAS u kontinuitetu od 2011. godine objavljuje.

Do sledećeg broja,

U Novom Sadu, 08. avgust 2021. godine

Prof. dr Vladimir Njegomir

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  Članci:

Bojan Veljković, Tea Nedeljković - VREMENSKA PERSPEKTIVA KAO PREDIKTOR STRESA KOD MENADŽERA

Aleksandar Matković - SOCIJALNE DEVIJACIJE I „CRNI TALAS” JUGOSLOVENSKE KINEMATOGRAFIJE: MULTIPERSPEKTIVNOST DEVIJANTNOSTI

Katarina Milić - ODNOS IZMEĐU PERCEPCIJE PRAVEDNOSTI U ORGANIZACIJI I NAMERE ZA NAPUŠTANJE ORGANIZACIJE – METAANALITIČKA STUDIJA

Ivan Milojević, Miloš Miljković - UTICAJ DONESENIH DRUGOSTEPENIH PORESKIH UPRAVNIH AKATA NA BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE

Boris Tučić - NAČELO NE BIS IN IDEM U KONTEKSTU EVROPSKOG NALOGA ZA HAPŠENJE: POGLED KROZ JURISPRUDENCIJU SUDA PRAVDE EU

Milena Milošević - KONCEPT BRAČNOG OČINSTVA U SAVREMENOM PORODIČNOM PRAVU

Nikola Lakobrija - RAĐANJE ZATVORA – EVOLUCIJA IDEJE

 

Prikazi:

Boris Marović - PRIKAZ KNJIGE: OSIGURANJE I PREDUZETNIŠTVO: TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA MEĐUZAVISNOSTI

 

POZIV I UPUTSVO AUTORIMA:

POZIV I UPUTSVO AUTORIMA