COBISS:

SR-ID 261516807

ISSN: 2217-4958


Godina: decembar 2017.

REČ UREDNIKA

Poštovani čitaoci, kolege i autori,

Pred vama je drugi broj časopisa CIVITAS za 2017. godinu. Časopisu kontinuitetu, sedmu godinu za redom, objavljuje radove koji se baverazličitim, aktuelnim pitanjima i problemima iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, flologije i ekonomije, kao i interdisciplinarnim istraživanjima navedenih naučnih disciplina.

Časopis CIVITAS kategorizovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao nacionalni časopis kategorije M53. U protekloj godini ostvarili smo indeksacije u Srpskom citatnom indeksu, Directory of Research Journals Indexing i International Scientifc Indexing (ISI) a registrovani smo u ICI World of Journals – Index Copernicus. Posebno smo ponosni na novi sajt časopisa CIVITAS u okviru koga se nalaze sva prethodna izdanja časopisa. Sajt je dvojezičan. Sve informacije o časopis u, uputstva za autore i recenzente i sastav redakcije i imena recenzenata mogu se naći na sajtu na srpskom i engleskom jeziku. Prija va radova obavlja se preko sajta časopisa na internet adresi http://civitas.rs/index.php/prijava-rada

Radovi prihvaćeni za objavljivanje, odnosno radovi koji su prošli postupak recenzije, obuhvataju različita pitanja iz domena društvenih nauka. U fokusu ovog broja su radovi koji analiziraju problematiku validacije skraćenih skala Adlerovskog kompleksa inferiornosti i superiornosti, krivičnoprocesne regulacije, poslovođenja privrednim društvima, prekršaja protiv javnog reda i mira, uloge i značaja dokazne radnje u istrazi krivičnog dela terorizma i nove terorističke pretnje. U ovom broju objavljujemo i ispravku rada objavljenog u broju 2 2016. godine pod naslovom „Kulturološki elementi u prevodu: suočavanje sa drugima“ autora Predraga Novakova. I ovim putem se izvinjavamo autoru zbog nenamerne greške preštampavanja rada objavljenog na međunarodnom naučnom skupu „Multikulturalnost i savremeno društvo“ a u želji da se isti učini dostupnim široj naučnoj zajednici.

Ponosni smo na ostvarenje cilja da više od polovine recenzenata bude izvan Fakulteta izdavača, prvenstveno iz regiona ali i Slovačke, Italije, Austrije i Ujedinjenog kraljevstva. Radovi su i u ovom broju međunarodnog karaktera. Zahvaljujemo se svim dosadašnjim autorima na pristiglim radovima. Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz oblasti koje CIVITAS objavljuje.

Do sledećeg broja,

U Novom Sadu, 7. decembra 2017.

Prof. dr Vladimir Njegomir

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

13 - Đorđe Čekrlija, Dijana Đurić i Biljana Mirković - VALIDATION OF ADLERIAN INFERIORITY (COMPIN) AND SUPERIORITY (SUCOMP) COMPLEX SHORTENED SCALES

65 - Miroslav Milosavljević i Jelena Milosavljević - PRINCIPI I SISTEMI POSLOVOĐENJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

75 - Tatjana Skakavac - PROBLEMATIKA PREKRŠAJA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA NA PODRUČJU POLICIJSKE UPRAVE NOVI SAD – STANJE I KARAKTERISTIKE

107 - Zoran Grbić - MUSLIMANSKA BRAĆA: NOVA TERORISTIČKA PRETNJA?

PROSLEDI: