COBISS:

SR.ID 261516807

ISSN 2466-5363


Godina: januar 2020.

REČ UREDNIKA

Reč urednika
Poštovani čitaoci, kolege i autori,

Pred vama je drugi broj časopisa CIVITAS za 2019. godinu. Časopis u kontinuitetu, devetu godinu zaredom, objavljuje radove koji se bave različitim, aktuelnim pitanjima i problemima iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i interdisciplinarnim istraživanjima iz navedenih naučnih disciplina.

Časopis CIVITAS kategorizovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao nacionalni časopis kategorije M53. U proteklom periodu časopis je indeksiran u Evropskom referentnom indeksu za društvene i humanističke nauke ERIH PLUS a uključen je i u Kinesku naučnu infrastrukturu – CNKI, Ulrich’s Periodicals Directory, Indijsku mrežu razmene časopisa – J-Gate i online biblioteku centralne i istočne Evrope – CEEOL.

Radovi prihvaćeni za objavljivanje, odnosno radovi koji su prošli postupak recenzije obuhvataju različita pitanja iz domena društvenih nauka. U fokusu ovog broja su radovi koji analiziraju problematiku primene Markovljevih procesa u sektoru finansija, razvojnih problema globalnog društva, prava privatnosti u digitalnom dobu, izvršenja krivičnih sankcija, privatizacije u Republici Srbiji, finansijskog oporavka lokalnih samouprava, anksioznosi i asertivnosti, prekršajne odgovornosti roditelja po zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pojma okrivljenog i njegovog iskaza u krivičnom postupku, osobina ličnosti i asekrtivnosti kod zaposlenih.

Sve informacije o časopisu, uputstva za autore i recenzente i sastav redakcije i imena recenzenata mogu se naći na sajtu na srpskom i engleskom jeziku. Prijava radova obavlja se putem sajta časopisa na internet adresi http://civitas.rs/index.php/prijava-rada ili mejlom na redakcija@civitas.rs

Zahvaljujemo se svim dosadašnjim autorima na pristiglim radovima. Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz oblasti koje CIVITAS u kontinuitetu od 2011. godine objavljuje.

Do sledećeg broja,

U Novom Sadu, 22. januara 2020. godine

Prof. dr Vladimir Njegomir

SADRŽAJ:

* polja se otvaraju

  

Članci:

13 - Dragan Stojić, Nedeljko Babić, Nina Petković PRIMENA MARKOVLJEVIH PROCESA U FINANSIJAMA

72 - Zdravko Skakavac, Nikola Trajković USTANOVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA: SVETSKA I DOMAĆA ISKUSTVA

101 - Jelena Milosavljević, Isidora Milošević PRIVATIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI

126 - Ana Vojinovic, Kristina Stiković RELACIJE ANKSIOZNOSTI I ASERTIVNOSTI

177 - Ksenija Mijatović, Kristina Stiković OSOBINE LIČNOSTI I ASERTIVNOST KAO KORELATI PERFEKCIONIZMA KOD ZAPOSLENIH

194 - Dorin Drambarean ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY – MEANING IS THE LIMIT

201 - Isidora Wattles INTERVJU KAO ISTRAŽIVAČKA METODA: TEORIJSKI ASPEKTI

PROSLEDI: