C I V I T A S
Sadržaj:     No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9        
Izdanja
Reč urednika
Sadržaj
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4
       No 5
       No 6
       No 7
       No 8
       No 9
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


 

Sadržaj

Civitas objavljuje aktuelne i naučno zasnovane radove iz područja prava, bezbednosti, psihologije, filologije i menadžmenta, kao i njima srodnih naučnih disciplina.

Pored radova nastavnika i saradnika sa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, časopis objavljuje stručne radove i drugih autora.

Strukturu časopisa čini pet rubrika: članci (originalni naučni radovi, istraživanja); prilozi (pregledni članci, polemike); prikazi (recenzije i osvrti); aktuelnosti (izveštaji sa naučnih i drugih skupova, intervjui) i studentski radovi.
 

 
Izdanje: Datum izlaženja: Stranice sa
sadržajem izdanja

Sadržaj
u elektronskom obliku
(pdf): 

No 1   2011. - mart Sadržaj No 1 >>>    100 KB 
No 2   2011. - decembar  Sadržaj No 2 >>>    118 KB 
No 3   2012. - maj Sadržaj No 3 >>>    96 KB 
No 4   2012. - decembar Sadržaj No 4 >>>    206 KB 
No 5   2013. - oktobar Sadržaj No 5 >>>    265 KB 
No   2014. - mart Sadržaj No 6 >>>    274 KB 
No   2014. - oktobar Sadržaj No 7 >>>    217 KB 
No   2015. - april Sadržaj No 8 >>>    277 KB 
No   2015. - decembar Sadržaj No 9 >>>    288 KB 

Pretplatu na štampani oblik časopisa, moguće je ostvariti putem kontakta na adresu redakcije >>>