C I V I T A S
No 3:   Reč urednika   Sadržaj   Impresum            
Reč urednika
Izdanja
       No 1
       No 2
       No 3
       No 4  
       No 5  
       No 6  
       No 7  
       No 8  
       No 9  
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


 No 3    

  preuzmite elektronsko izdanje - No 3  921 KB  

 

CIVITAS - broj 1
ISSN: 2217-4958
COBISS: SR-ID 261516807
Kontakt: časopis Civitas
http://www.civitas.rs/
Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad
Bulevar oslobođenja 76
RS-21000 Novi Sad

tel:  +381-21-472-7884
fax: +381-21-472-7885
Email: civitas@fpps.edu.rs
Izdavač: Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 76, 21000 Novi Sad
http://www.fpps.edu.rs/
 
 

Reč urednika >>>               

Sadržaj / Contents >>>               

Impresum >>>               

Godina izlaženja:  maj 2012