Prof. dr sci. Vidoje Vujić
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija (HR)

UDK 342.25/.26(497.5)


PROCES PRILAGODBE I KORIŠTENJA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – PRIMJER HRVATSKE
 

Sažetak: Hrvatska je polovinom 2011. godine, privremeno zatvorila sva pregovaračka poglavlja s Europskom unijom. U tom procesu započela je provoditi regionalne reforme i gospodarske politike koje vode konkurentskom napredovanju i učinkovitijem korištenju fondova Europske unije. U radu se promišlja o statističkoj podjeli hrvatskog prostora na tri regije. Analiziraju se statistički indikatori koji opisuju faktore i područja konkurentnosti hrvatskih (županija) regija. Sintetiziraju se ekonomski učinci korištenja EU fondova i procesi koji se dešavaju u Hrvatskoj tijekom priprema za punopravno članstvo u Europskoj uniji i mogućnosti sudjelovanja u raznim pretpristupnim programima i drugim oblicima financijske i tehničke podrške.
 
Ključne riječi: regionalizacija, konkurentnost, pridruživanje, europski program, fondovi
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu (Hrvatski)