Доц. др Слободан Д. Јовановић
Факултет за правне и пословне студије Нови Сад

UDK 811.111:34


УСВАЈАЊЕ ВОКАБУЛАРА ПРАВНОГ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ПОТПОМОГНУТО ВИШЕЈЕЗИЧНОШЋУ ВИШЕКУЛТУРНЕ СРЕДИНЕ

Резиме: Енглески језик правне струке (English for Legal Purposes, Legal English, English for Law) бави се проучавањем језика којим се служе правници у писаној и усменој комуникацији, који доносе уџбеници из области правне науке, закони, судска документа, уговори и други правни акти. То је језик који се користи на суду, у пословању адвокатских канцеларија, у свим правним службама и функцијама. Јасно је да је он општији од осталих специјализованих регистара, пошто се односи не само на кривична дела и судске поступке, него и на све прописе који третирају, на пример, рад у предузећима, питања заштите животне средине, проблематику међународних односа... Чињеница је и да се у Србији реформа правосуђа одвија већ доста дуго, с много медијског публицитета, тако да је и у широј јавности све више вокабулара енглеског језика правне струке. Право утиче на све сфере савременог живота, па је природно очекивати да је та истина нарочито изражена у вишенационалним односно вишекултурним друштвеним срединама каква је АП Војводина, где је сâма званична употреба различитих језика предмет законске регулативе. Циљ овог рада је да покаже праксом поткрепљено уверење да владање различитим језицима у академској средини значи богатство које је видљиво и на пољу усвајања вокабулара енглеског језика правне струке.
 

Кључне речи: енглески језик правне струке, вокабулар, вишејезичност, вишекултурна средина, стварање речника
Preuzmite ceo èlanak u PDF formatu