mr Almir Krkušić
Fabrika nameštaja „Dallas“ doo Novi Pazar

UDK 366.1


Savremeni koncept istraživanja stavova potrošača

Rezime: Istraživanje stavova potrošača predstavlja jedno od osnovnih područja aktivnosti procesa marketing istraživanja. Stavovi su važna determinanta ponašanja potrošača, tako da se njihovim ispitivanjem može stvoriti kvalitetna informaciona osnova za formulisanje i implementaciju marketinških strategija, kao i za donošenje različitih poslovnih odluka. S obzirom na činjenicu da preduzeća koja u svom poslovanju slede principe i načela marketing orijentacije posmatraju kupce kao polaznu i finalnu tačku svih marketinških aktivnosti, istraživanje stavova potrošača može pružiti korisna saznanja u vezi sa potrebama i željama ciljnog tržišta, čime se ublažava, ili možda čak u potpunosti eliminiše rizik donošenja pogrešnih poslovnih odluka. Međutim, stavovi nisu samo jedan od osnovnih faktora ponašanja potrošača, već oni predstavljaju i značajan indikator analize imidža određenog proizvođača, marke proizvoda ili usluge. Dobijeni rezultati pružaju mogućnost preduzeću da sprovede komparativnu analizu sopstvenog imidža i imidža svojih direktnih konkurenata. Na taj način se može izvršiti dijagnoza postojećeg stanja, ali se takođe mogu uočiti određene prednosti, kao i nedostaci koji karakterišu poslovanje datog preduzeća. Takođe, na osnovu istraženih stavova mogu se predvideti i buduće namere potrošača, kao i činioci koji imaju dominirajući uticaj na njihovo donošenje odluka u procesu kupovine.
 

Ključne reči: stavovi, potrošači, istraživanje tržišta, marketing orijentacija, ponašanje
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu