Доц. др Љубо Пејановић
Факултет за правне и пословне студије Нови Сад
Мила Јегеш
НИС Нови Сад
Наташа Станковић
КБЦ Земун

UDK 502/504


Облици угрожавања еколошке безбедности

Резиме: У раду се говори о проблему и облику угрожавања еколошке безбедности, тј. животне средине на простору Републике Србије. Еколошка безбедност и угроженост животне средине на овом простору представљају претњу по безбедност грађана, њихово здравље и имовину. Проблем адекватне заштите грађана и њихове имовине отежани су услед немогућности деловања надлежних институција на читавој територији, као и услед недостатка савремених средстава за уклањање опасног садржаја и деконтаминацију терена, који угрожавају животну средину.
 

Кључне речи: екологија, безбедност, заштита, елементарне незгоде, Србија
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu