Doc. dr Zdravko Skakavac
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad

UDK 343.123.12


Privatni sektor bezbednosti u Republici Srbiji - u susret zakonskoj regulativi

Rezime: Poslednjih decenija u svetu, pa i kod nas, na sceni je tzv. privatni sektor bezbednosti, koji po svom personalu, skoro u većini zemalja, nadmašuje brojni sastav državnih organa zaduženih za bezbednost. Zbog toga se ukazala potreba za iznalaženjem odgovarajuće zakonske regulative, kako u sferi fizičko-tehničkog obezbeđenja ljudi i imovine, tako i u sferi angažovanja privatnih detektivskih agencija koje će doprineti poboljšanju određenih vidova bezbednosti građana i imovine. Cilj donošenja odgovarajućih zakonskih propisa je potreba da se izvrše i neka funkcionalna razgraničenja u pogledu nadležnosti za obavljanje određenih bezbednosnih poslova. Nakon raspada bivše Jugoslavije, sve bivše republike, izuzev Srbije, pristupile su donošenju odgovarajućih zakonskih propisa u ovom sektoru. U Republici Srbiji je završena javna rasprava na osnovu koje su pripremljeni predlozi zakona koji će konačno ovu oblast staviti u odgovarajuće pravne okvire. U ovom radu biće apostrofirane najvažnije odredbe iz Predloga zakona o privatnom obezbeđenju i Predloga zakona o detektivskim poslovima.
 

Ključne reči: privatni sektor bezbednosti, nacionalna bezbednost, privatno obezbeđenje, detektivski poslovi, detektiv, licenca, fizičko-tehnička zaštita
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu