Mr Tatjana Glušac
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad
Mr Mira Milić
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad

UDK 378.014.3(497.11)
37.02(497.11)


Engleski jezik u nauci - pravila za istraživače u turizmu

 

Rezime: U vreme kada su akademski učinak i napredak počeli da se označavaju indeksom naučne kompetentnosti mnogi su krenuli u trku za akademskim poenima. Neretko se susrećemo sa činjenicom da se vrlo neuko piše, kao i da se često ne vodi računa o tome šta se objavljuje. Cilj ovog rada jeste da prikaže i analizira trenutno stanje u vezi sa naučnim radovima koji se objavljuju u oblasti turizma, kao i da dâ smernice koje je neophodno slediti kako bi se postojeće stanje unapredilo.
 

Ključne reči: naučni rad, pisanje, turizam, pravila
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu