Doc. dr Mirjana Radosavljević
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad

UDK 811.111’373.421


O mestu sinonima u poslovnom registru engleskog jezika

 

Rezime: Cilj ovog rada je razmatranje fenomena sinonimije u poslovnom registru engleskog jezika. Iako se u opštoj leksici sinonimija smatra glavnim pokazateljem jezičkog bogatstva, u stručnim terminologijama većina lingvista je smatra defektom, jer krši zlatno pravilo o jednoznačnosti i preciznosti termina.
U poslovnom registru engleskog jezika sinonimija je veoma česta pojava, što je posledica velikog priliva stranih reči u proteklim vekovima. Izrazito rastući trend zapaža se u domenu akronima i abrevijatura, gde sinonimi najčešće ostvaruju međusobnu zamenljivost.
Ovakva tendencija svakako ukazuje na potrebu za jezičkom ekonomijom. Nadamo se da će ova kratka analiza omogućiti čitaocima bolje razumevanje problema ambigviteta nastalog postojanjem sinonimije u poslovnom žargonu engleskog jezika.
 

Ključne reči: sinonimija, poslovni registar engleskog jezika, akronim, abrevijatura, jezička ekonomija
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu