Mr Ana Sentov
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad

UDK 821.111-2.09 Shakespeare W.


Likovi majki u Šekspirovim tragedijama u psihosocijalnom kontekstu ranog modernog perioda
 

Rezime: Rad se bavi ulogom žene kao majke u Engleskoj u ranom modernom periodu, njenim socijalnim statusom i psihološkom ulogom u porodici, kao i načinom na koji se ovaj psihosocijalni kontekst odražava na likove majki i majčinskih figura u nekim od Šekspirovih tragedija (Hamlet, Magbet, Koriolan). Iako, naizgled, Šekspirove drame odražavaju vladajuće društvene vrednosti onog vremena, među njima i patrijarhat, ne možemo se oteti utisku da su, uprkos opšte prihvaćenom stavu o inferiornosti žena, upravo žene, a pogotovo majke, prikazane kao moćne, a muškarci kako se bore da se odupru slabosti koju imaju prema ženama.
 

Ključne reči: majke, majčinske figure, tragedije, porodica, rani moderni period
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu