Доц. др Слободан Д. Јовановић
Факултет за правне и пословне студије Нови Сад

UDK 94(410)”14”


Период владавине Тјудора – време постављања темеља савремене британске културе

Резиме: Ера приватне иницијативе и предузетништва настала је у Енглеској симултано и синонимно с моћним узрастањем појединачног људског ума отеловљеног у личностима какве су били Френсис Дрејк, Волтер Рали, Бен Џонсон, Вилијам Шекспир или Френсис Бејкон. Владавина Тјудора коинцидирала је с неминовношћу да скоро две стотине година друштвених немира и падова, па поновних рађања и уздизања исходују снажним утицајем ренесансе и реформације на ум и свест појединца, и потребом да се све што постоји подвргне интересима националне државе коју су заступали Круна и Парламент. Средњовековни систем је ишчилео, али не случајем, већ захваљујући променама у навикама људи, њиховој еманципацији, јачању градова – на првом месту Лондона, формирању мисаоно ангажоване средње класе, ширењу текстилне мануфактуре и других производних делатности и трговине. Уобличавање енглеског језика кроз систем образовања, нарочито захваљујући све плодотворнијој примени штампе, откривање прекоморских путева и Новог света, промене у сфери духовног и на терену материјалног само су неке од најзначајнијих одредница времена владавине династије Тјудор.
 

Кључне речи: ренесанса, средња класа, образовање, позориште, елизабетинско доба
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu