C I V I T A S
    No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9            
Izdanja
Reč urednika
Sadržaj
Impresum
Kontakt

       Bulevar oslobođenja 76
       21000 Novi Sad
 
  
   +381 (21) 472 7884
      e-mail:
civitas@fpps.edu.rs


 

Poštovani čitaoci i autori,

Kao glavni i odgovorni urednik časopisa CIVITAS radujem se izazovu stvaranja časopisa, koji će unaprediti kvalitet istraživanja u oblasti društvenih nauka na međunarodnom nivou. Cilj koji smo postavili je visok ali ne i neostvariv. Zahvaljujem se svom prethodniku, dosadašnjem glavnom i odgovornom uredniku prof. dr Borisu Krševu, za zalaganje i trud, kako bi časopis izlazio u kontinuitetu od 2011. godine.

Časopis CIVITAS je registrovan u Repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije i CEON-u, kao nacionalni naučni časopis i uskoro treba očekivati međunarodnu indeksaciju i zvaničnu kategorizaciju.

CIVITAS izdaje Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, dva puta godišnje. Časopis omogućava autorima publikovanje dvostruko anonimno recenziranih radova koji sadrže prethodno neobjavljene rezultate naučno utemeljenih, praktično korisnih i društveno odgovornih istraživanja.

Prof. dr Vladimir Njegomir

Prof. dr Vladimir Njegomir

Časopis sadrži naučne radove iz oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije, kao i radove koji se bave interdisciplinarnim istraživanjima navedenih naučnih disciplina.

CIVITAS je međunarodni i dvostruko anonimno recenziran časopis. Ideja izdavača, Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, bila je i da časopis podstakne razvoj i razmenu naučnih istraživanja na širem geografskom području, a ne da bude isključivo časopis istraživača angažovanih na Fakultetu, što se i ostvaruje.

Autori radova objavljenih do sada kao i citiranost radova svedoče o međunarodnom i otvorenom karakteru časopisa za sve istraživače. Potvrdu referentnosti i kvaliteta časopisa daje sve sveće interesovanje autora iz Srbije i regiona.

Sa ponosom ističemo da je CIVITAS za relativno kratko vreme naišao na dobar prijem kod naučne i šire javnosti, što uredništvu daje snažan motiv za dalji rad.
 

Prof. dr Vladimir Njegomir
Glavni i odgovorni urednik
 


CIVITAS™®© - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić™®©
adresa: Bulevar oslobođenja 76, Novi Sad 21101 Srbija - tel/fax: +381 (21) 472 7884 - e-mail:
civitas@fpps.edu.rs
webadmin@fpps.edu.rs | MMXIII | opt: IE 4+ / 1024x768px